Obchodní podmínky ...

Reklamační řád e-shopu PINGU SPORT

Provozovatel:
PINGU SPORT s.r.o.
Palackého 726
769 01, Holešov
Česká republika

Tel.: +420 573 394 384
Fax: +420 573 394 384
Mobil: +420 605 288 737
IČO: 26920221
DIČ: CZ26920221

 • Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.
 • Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem na: sport@pingu.cz, nebo písemně na adresu provozovatele. Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.
 • Kupující má také možnost zboží reklamovat osobně, v pracovní dny od 9:00 do 14:00 v reklamačním oddělení provozovatele na výše uvedené adrese. Ve vrácené zásilce MUSÍ být vložena KOPIE DOBÍRKOVÉ FAKTURY s ručně napsaným textem "Vracíme zboží zpět" a s vlastnoručním podpisem.
 • Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (Příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.
 • V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
 • Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka vrácení peněz

Jestliže bezprostředně po obdržení zboží zjistíte, že Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou Vám neprodleně zpět zaslány peníze.

Podmínkou vrácení peněz je:

 • Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje
 • Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží
 • Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové složenky
 • Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijato

Dodání zboží

V případě že v den Vaší objednávky není zboží skladem, prodlužuje se dodací lhůta na 14 dní. O této skutečnosti budete informováni. Jakmile bude zboží opět skladem, proběhne co nejdříve expedice.

Důležité upozornění

Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky.
PINGU SPORT s.r.o. provozující tento virtuální obchod nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s nákupním a reklamačním řádem.

Jazykové verze :

czech
english german