Není to oblečení a není to na hlavu... - VZOR - 6F