Vrácení a výměna zboží

Reklamace, vrácení zboží a výměny zboží

Pro reklamace, vrácení zboží ve 14 denní lhůtě či výměnu zboží použijte prosím formulář a spolu se zbožím jej zašlete na naší adresu PINGU SPORT s.r.o., Palackého 726, Holešov, 769 01. Chápeme, že vyřizování každé reklamace je pro zákazníka často poměrně nepříjemná záležitost, proto se snažíme celý proces reklamace řešit co možná nejrychleji a ke spokojenosti zákazníka. Při vyřizování reklamací se snažíme našim zákazníkům vycházet maximálně vstříc.

Postup uplatnění reklamace

Při uplatnění reklamace doporučujeme uplatnit následující postup:

 1. Zákazník nejprve vyplní reklamační formulář (Ke stažení). Tento protokol obsahuje všechny důležité informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení reklamace. V případě vady uveďte závadu co nejpodrobněji, případně můžete připojit nákres.
 2. Uveďte i číslo bankovního účtu pro případ, že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné.
 3. Vyplněný protokol je třeba vytisknout a opatřit podpisem.
 4. Protokol doporučujeme vložit do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží.
 5. Spolu s protokolem reklamovaného zboží doporučujeme, z důvodu urychlení komunikace, přiložit kopii daňového dokladu - faktury.

     Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba (např. zbožíznalec), který vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši. O výsledku reklamace Vás budeme informovat ve lhůtě do 30 dní od přijetí zboží.

 Postup při výměně zboží

 1. Kupující má právo na výměnu zboží v zákonném stanovené 14-denní lhůtě.
 2. Pokud se kupující rozhodne pro výměnu zboží, je povinen zaslat nepoužité a nepoškozené zboží včetně všech náležitostí (originální visačky) a s přehledným popisem, jakým způsobem a za jaké zboží chce výměnu uskutečnit. Při výměně zboží mohou nastat tyto případy:
  a) Zákazník požaduje zboží s levnější cenou = rozdíl ceny mu bude dobropisován a nové zboží mu bude zasláno na dobírku ve výši poštovného (viz. Doprava a platba)
  b) Zákazník požaduje zboží s dražší cenou = rozdíl ceny mu bude započítán do dobírky zaslání požadovaného zboží, v ceně dobírky bude také započítáno poštovné pro opětovné zaslání (viz. Doprava a platba)
  c) Zákazník požaduje zboží se stejnou cenou = nové zboží mu bude zasláno na dobírku ve výši poštovného (viz. Doprava a platba)
 3. Náklady na opětovné zaslání se vztahují jen na výměny zboží, kdy prodávající zaslal objednané zboží při první objednávce správně, dle požadavku kupujícího. Případy, kdy prodávající zaslal svojí chybou nesprávné zboží, zasílá při výměně za správný kus na své náklady.

Zboží odesílejte na adresu:

PINGU SPORT s.r.o.,
Palackého 726, Holešov, 769 01
expedice@pingu.cz
Informace k reklamaci, vrácení, či výměně zboží obdržíte na telefonu: +420 605 288 737

Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, může být zasláno zpět.